Kolejny krok w sprawie nowej ścieżki rowerowej

administrator 11 kwietnia 2024

W 2023 r. władze Sochaczewa nabyły teren wzdłuż torów kolejki wąskotorowej z przeznaczeniem na wykonanie 5-cio kilometrowej ścieżki rowerowej. Obecnie udało się ogłosić przetarg na sporządzenie dokumentacji projektowej – jest to więc kolejny krok, przybliżający nas do tej inwestycji.

Zgodnie z informacjami Urzędu Miasta ścieżka liczyć będzie ok. 5 kilometrów i ma być samodzielną drogą dwukierunkową wykonaną z betonu asfaltowego na odpowiedniej podbudowie. Obok niej wytyczony zostanie ciąg pieszy i powstaną miejsca obsługi (ze stacją naprawy rowerów i miejscem ładowania rowerów elektrycznych) oraz strefy rekreacyjne ze stojakami i elementami małej architektury – ławkami, leżakami, wiatami, stolikami, zabawkami dla dzieci. Ścieżka na całej swojej długości ma być oświetlona i odwodniona, a w miejscach newralgicznych należy zaprojektować elementy bezpieczeństwa w postaci barierek. W planie jest też inwentaryzacja zieleni, plan wycinki kolidujących z trasą drzew i nowe nasadzenia. Na opracowanie projektu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał 16 miesięcy od chwili podpisania umowy, zatem gotowego projektu z kosztorysem należy spodziewać się na przełomie 2025 i 2026 roku. 

Całość potrwa więc jeszcze kilka lat, ale finalnie mieszkańcy otrzymają w końcu profesjonalną ścieżkę rowerową, która zaczynać się będzie tuż koło nowego osiedla 7.Dzielnica-Głowackiego, a kończyć w Chodakowie.