Kończy się czas na rozliczenie PIT-28!

administrator 24 kwietnia 2024

Przypominamy, że nieuchronnie zbliża się termin rozliczenia podatku z wynajmu nieruchomości za 2023 rok!

Tak więc każdy podatnik, który wybrał opodatkowanie swojej nieruchomości w formie ryczałtu dla przychodów ewidencjonowanych (które obejmuje przychody z umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze – jeżeli umowy te nie były zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) musi do końca kwietnia 2024 r. złożyć PIT-28.

Przypominamy, że stawka podatku wynosi 8,5% od PRZYCHODU do 100 000 zł oraz 12,5% od nadwyżki ponad 100 000 zł.

Pamiętajmy także, że od 2023 roku ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych są obligatoryjnie opodatkowane przychody uzyskiwane z tytułu najmu prywatnego, a więc najmu prowadzonego poza działalnością gospodarczą – rok 2022 był ostatni, w którym podatnik miał wybór pomiędzy zasadami ogólnymi a ryczałtem.

Jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości skonsultujcie się z doradcą podatkowym, punktem obsługi klienta w Urzędzie Skarbowym lub z zaufanym biurem księgowym.