Aktualności

Raport o stanie miasta Sochaczew za 2023 r.

administrator 11 czerwca 2024

Ukazał się coroczny raport o stanie miasta Sochaczew – przygotowany jeszcze przez poprzedniego Burmistrza. Ten niemal 200 stronicowy dokument zawiera wiele interesujących informacji i zestawień.
Poniżej wyrywkowo kilka ważnych faktów i ciekawostek (nie tylko nieruchomościowych):

 • Sochaczew jest jednym z najstarszych miast na Mazowszu o ponad 800-letniej historii (z 1221 r. pochodzi pierwsza pisemna wzmianka mówiąca o Sochaczewie jako siedzibie kasztelani)
 • miasto zajmuje obszar 26,19 km², 39 proc. miasta to tereny zabudowane i zurbanizowane
 • liczba mieszkańców wynosi 33.698 osób (dane GUS, na koniec 2022 roku), z czego 52,9% to kobiety, a ludność Sochaczewa stanowi 40% mieszkańców powiatu
 • średni wiek mieszkańca to 43,1 roku, 57,5% mieszkańców jest w wieku produkcyjnym, 17,2% w wieku
  przedprodukcyjnym, a 25,3% mieszkańców w poprodukcyjnym.
 • całkowite zasoby mieszkaniowe to 14 857 nieruchomości (wzrost o 400 w stosunku do poprzedniego roku)
 • przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddawanej do użytkowania to 63,6 m2
 • 98,7% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,3% nieruchomości wyposażonych jest w kanalizację sanitarną, 96,2% posiada łazienkę, 86,72% korzysta z centralnego ogrzewania, a 9,5% z gazu sieciowego
 • udział osób bezrobotnych w liczbie osób w wieku produkcyjnym systematycznie maleje, przyjmując na koniec roku 2023 wskaźnik 2,4%
 • znacząco rośnie przeciętne wynagrodzenie, które w roku 2010 wynosiło 3.268 zł brutto, w 2015 – 4.016 zł, a na koniec 2022 – 7000 zł, co odpowiada 104% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce
 • w mieście działa ponad cztery tysiące podmiotów gospodarczych, z czego większość to firmy jednoosobowe
 • dochody budżetu Gminy Miasto Sochaczew w 2023 roku wyniosły 208 036 982,24 zł, a wydatki wyniosły 215 356 568,23 zł
 • obsługa długu wyniosła 4 043 094,77 zł i stanowi 2,1 % poniesionych wydatków bieżących
 • gminny zasób mieszkaniowy (wg stanu na dzień 31.12.2023 r.) stanowi 539 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 17.151,27 m2, w tym 207 lokali wykorzystanych na najem socjalny i tymczasowy
 • w granicach administracyjnych miasta Sochaczew obowiązuje 51 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obejmujących łącznie powierzchnię ok. 735 ha, co stanowi 28% powierzchni miasta
 • w 2023 roku Rada Miejska w Sochaczewie podjęła dwie uchwały przyjmujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (dla terenu położonego przy ul. Olimpijskiej oraz w rejonie ul. Czesława Sobolewskiego i ul. Długiej)

Więcej

Zastrzeżony numer PESEL i … kłopot u notariusza.

administrator 3 czerwca 2024

Od 1.06.2024 r. każdy z nas może zastrzec swój numer PESEL. Ma to na celu m.in. walkę z wyłudzaniem pieniędzy poprzez zaciąganie kredytów na inną osobę. Niestety takie zastrzeżenie może mieć dalsze implikacje, o których na razie mało kto mówi, a mogą one powodować pewne problemy.
Otóż od czerwca każda instytucja kredytowa, bank czy też notariusz, przed zawarciem umowy, czy też czynności notarialnej musi sprawdzić rejestrze czy numer PESEL nie jest zastrzeżony.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami gdy stroną transakcji jest osoba fizyczna, która ma zastrzeżony numer PESEL, notariusz odmówi dokonania czynności t.j. nabycie, zbycie nieruchomości – czyli zaplanowana wcześniej transakcja kupna-sprzedaży może się nie odbyć! Problem dotyczy także innych czynności takich jak obciążenie nieruchomości, sporządzenia pełnomocnictwa do nabycia, zbycia, poświadczenie dziedziczenia, umowa przedwstępna czy umowa majątkowa małżeńska.
Oczywiście jest wyjście z takiej sytuacji, gdyż wystarczy przed przyjściem do kancelarii odwołać zastrzeżenie. Można to zrobić także online poprzez aplikację mObywatel w trakcie wizyty u notariusza, a po dokonaniu czynności PESEL ponownie można zastrzec. Musimy jednak pamiętać o „złośliwości rzeczy martwych”… Internet może nie działać, możemy nie pamiętać hasła lub po prostu nie mieć dostępu do swojego konta mObywatel lub też nie umieć tego zrobić. Warto więc o tym pamiętać i przetestować wcześniej procedurę odblokowania i zablokowania numeru PESEL, aby nie okazało się, że przez zastrzeżenie numeru PESEL nie możemy kupić wymarzonego mieszkania 🙂

Więcej

Indeks Cen Mieszkań grupy Morizon-Gratka

administrator 28 maja 2024

Grupa Morizon-Gratka opublikowała najnowszy Indeks Cen Mieszkań, który w kwietniu (w porównaniu ze styczniem) wzrósł o 0,21%. W skali roku indeks wzrósł o 22,4%! Tak więc każdy, kto zakupił mieszkanie, lub podpisał umowę deweloperską ze stałą ceną, zarobił już ponad 20%.

Podsumowanie obecnego rynku mieszkań opisać można bezpośrednio cytując specjalistów z Morizon:

„Pomimo obserwowanego spadku liczby wniosków o kredyt hipoteczny, popyt na zakup mieszkań pozostaje na wysokim poziomie. Może wynikać z różnych czynników, w tym z rosnących oszczędności gospodarstw domowych oraz z możliwości inwestycyjnych, jakie nieruchomości oferują w obliczu niepewności rynkowej”.

Więcej

Miejski program rewitalizacji gotowy

administrator 20 maja 2024

Jak podaje Urząd Miasta zakończyły się prace nad programem rewitalizacji Sochaczewa obejmującym lata 2024-2030. Program został przygotowany, aby precyzyjnie opisać potrzeby obszarów miasta wymagających wsparcia w sferze społecznej, ekonomicznej, środowiskowej czy technicznej. Mając wiedzę, gdzie i jak należy przeciwdziałać marginalizacji, można lepiej planować budżet, inwestycje, szybciej i sprawniej poprawiać jakość życia mieszkańców. Na terenie Sochaczewa wskazano dwa takie obszary wymagające ponadstandardowych działań – to część centrum miasta i Chodaków. Program rewitalizacji jest ściśle powiązany ze strategią rozwoju miasta i zapisano w nim wiele konkretnych zamierzeń, które mają pozytywnie wpłynąć na jakość życia w mieście, m. in.:

 • dalsze zagospodarowanie terenów zielonych nad Utratą w Chodakowie
 • modernizacja zabytków objętych ochroną konserwatorską oraz rozbudowa muzeum ziemi sochaczewskiej
 • budowa przystani wodnych dla małej turystyki kajakowej w rejonie ulic Toruńskiej i Nadrzecznej
 • modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta
 • montaż instalacji odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja i przebudowa budynków użyteczności publicznej
 • budowa ścieżki rowerowej przebiegającej przez nowy most na Bzurze, oraz jej kontynuacja w ulicach Gawłowskiej, Spacerowej i Batalionów Chłopskich
 • budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż torów kolei wąskotorowej.

Więcej

Kolejny rekord na polskim rynku nieruchomości

administrator 7 maja 2024

Wygląda na to, że mamy kolejny rekord na polskim rynku nieruchomości. Jak podaje Business Insider rekordowa transakcja miała miejsce w Gdańsku i dotyczyła apartamentu w inwestycji Deo Plaza nad Motławą (ul. Chmielna). Według nadzorującej sprzedaż nieruchomości agencji była to rekordowa transakcja na rynku trójmiejskim, a prawdopodobnie również na rynku krajowym.

Sprzedany penthouse zajmuje VI i VII piętro, ma 435 m.kw. powierzchni, a dotrzeć do niego można prywatną windą. Apartament wystawiony był za kwotę 24,8 mln. zł i został sprzedany bez ogłaszania na ogólnopolskich portalach nieruchomościowych – oferta przekazana była jedynie wybranym Klientom. Oczywiście oprócz tego, że musieli zdawać sobie sprawę z realnej wartości lokalu (oraz potencjału wzrostu), musieli mieć także …. ośmiocyfrową kwotę na koncie.

Przypominamy, że do tej pory rekordową transakcją na polskim rynku była sprzedaż warszawskiego apartamentu o powierzchni 480 m.kw., zlokalizowanego w inwestycji Złota 44, za kwotę prawie 23 mln. zł.

Więcej

Miasta piętnastominutowe

administrator 1 maja 2024

Wbrew niektórym opiniom koncepcja „piętnastominutowych miast” to nie lewacki wymysł, a myśl wywodząca się od tzw. „jednostki sąsiedzkiej”, której autorem jest urodzony w 1872 r. (!!) Clarence Arthur Perry – amerykański urbanista i socjolog.
Jego pomysły zrodziły się w okresie gwałtownego rozwoju motoryzacji, kiedy miasta zmieniały się, powstawały osiedla na przedmieściach, ale praca i usługi pozostawały głównie w centrach miasta. My takie zjawisko nazywamy teraz suburbanizacją. To właśnie amerykańskie przedmieścia są skrajnym przykładem, gdzie z osiedli położonych na skraju miast, ludzie codziennie wsiadali do samochodów, w których pokonywali wiele kilometrów w korkach – zarówno aby dotrzeć do pracy, jak i zawieźć dzieci do szkóły. Podobną trasę trzeba było wykonać aby dojechać do centrum handlowego po zakupy. I to właśnie Perry zaczął postulować budowę dzielnic mieszkalnych, tak aby wszystkie potrzeby mieszkańców można było zaspokoić w „odległości spaceru”. Więcej na ten temat możecie znaleźć w wydanej w 1939 r. publikacji „Houseing for the Mechanic Age”. I taka jest historia tych obśmiewanych (zupełnie niepotrzebnie) „piętnastominutowych miast”.

W Sochaczewie także możemy wskazać na lokalizacje, które spełniają założenia „odległości spaceru” – zarówno od centrum miasta, stacji PKP, szkół, czy obiektów rekreacyjnych. Według tej koncepcji projektowane było osiedle 7.Dzielnica – zarówno od strony ul. Głowackiego, czy też ul. Olimpijskiej piechotą możemy dotrzeć do centrum miasta szkół, stacji PKP, czy też większych sklepów (market ALDI znajduje się tuż obok budynku Olimpijska). Dodatkowo system ścieżek rowerowych pozwala na to, aby dzieci mogły z takiej lokalizacji bezpiecznie dotrzeć do szkoły czy do centrum.

I jak tu obśmiewać taką koncepcję? Założenie „miast piętnastominutowych” jest bardzo dobre – chodzi o to, aby sprawnie i szybko, bez konieczności wystawiania auta z garażu, dotrzeć do najważniejszych dla nas lokalizacji. Sprawdza się tutaj stara nieruchomościowa zasada, że w nieruchomościach najważniejsze są trzy cechy: lokalizacja, lokalizacja i lokalizacja.

Więcej

Kończy się czas na rozliczenie PIT-28!

administrator 24 kwietnia 2024

Przypominamy, że nieuchronnie zbliża się termin rozliczenia podatku z wynajmu nieruchomości za 2023 rok!

Tak więc każdy podatnik, który wybrał opodatkowanie swojej nieruchomości w formie ryczałtu dla przychodów ewidencjonowanych (które obejmuje przychody z umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze – jeżeli umowy te nie były zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) musi do końca kwietnia 2024 r. złożyć PIT-28.

Przypominamy, że stawka podatku wynosi 8,5% od PRZYCHODU do 100 000 zł oraz 12,5% od nadwyżki ponad 100 000 zł.

Pamiętajmy także, że od 2023 roku ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych są obligatoryjnie opodatkowane przychody uzyskiwane z tytułu najmu prywatnego, a więc najmu prowadzonego poza działalnością gospodarczą – rok 2022 był ostatni, w którym podatnik miał wybór pomiędzy zasadami ogólnymi a ryczałtem.

Jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości skonsultujcie się z doradcą podatkowym, punktem obsługi klienta w Urzędzie Skarbowym lub z zaufanym biurem księgowym.

Więcej

Kredyt na start – nowe informacje

administrator 22 kwietnia 2024

Specjaliści z portal nieruchomosci-online.pl zebrali najnowsze ustalenia dotyczące nadchodzącego programu „Kredyt na Start”, które opublikowane zostały przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii 8.04.2024 r.

Przede wszystkim potwierdziły się informacje o rozłożeniu wsparcia w czasie, tak aby uniknąć szybkiego wyczerpania środków. Zgodnie z przedstawionym projektem wprowadzone mają być limity przyznawanych kredytów – maksymalnie udzielone ma być 15 tys. preferencyjnych kredytów na kwartał i nie więcej niż 35 tys. kredytów w całym 2024 r.

Kolejne ograniczenie to usunięcie z listy przedmiotów kredytowania objętych programem możliwości nabycia prawa do lokalu mieszkalnego w ramach cesji umowy rezerwacyjnej lub deweloperskiej. Wykluczenie cesji przeciwdziałać ma praktykom spekulacyjnym i zapewnić, że program dopłat będzie wspierał osoby rzeczywiście zainteresowane zaspokojeniem własnych potrzeb mieszkaniowych, a nie poszukujące okazji do zarobku.

Zgodnie z projektem ustawy, preferencyjny kredyt mieszkaniowy udzielany będzie na okres minimum 15 lat. Przez pierwszą dekadę jego spłaty, czyli przez pierwsze 10 lat, obowiązywać będzie stała stopa oprocentowania oraz malejące raty kapitałowo-odsetkowe. Wsparcie w formie dopłat obejmie 120 pierwszych rat spłaty tego kredytu.

W opublikowanym projekcie ustawy znalazło się także nowe rozwiązanie dotyczące sytuacji, gdy kwota zaciąganego kredytu przekracza maksymalną wartość, do której przysługują dopłaty w ramach programu. Wcześniej zapowiadano, że w takim przypadku nadwyżka ponad tę kwotę będzie oprocentowana według stawek rynkowych, nieobjętych preferencjami. Jednak projekt wprowadza dodatkowy mechanizm „kary finansowej” za przekroczenie limitu objętego dopłatami! To rozwiązanie ma na celu zniechęcenie kredytobiorców do zaciągania kredytów na kwoty znacznie przekraczające limit objęty dopłatami w ramach preferencyjnego programu. 

W projekcie doprecyzowano także kwestię limitów powierzchniowych uprawniających do otrzymania pełnych dopłat. To 50 mkw. dla singla zwiększane o 25 mkw. na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym. Przekroczenie tych limitów nie wyklucza z programu, ale skutkuje pomniejszeniem dopłat o 50 zł za każdy dodatkowy metr kwadratowy powyżej ustalonego limitu.

Z rzeczy istotnych należy także nadmienić, że usunięto obowiązek zamieszkiwania w nieruchomości nabywanej lub budowanej w ramach programu w trakcie posiadania kredytu. Nadal jednak nie będzie można wynajmować tej nieruchomości innym osobom przez cały okres obowiązywania gwarancji. Pojawiła się także możliwość, aby drugim kredytobiorcą, oprócz wnioskodawcy, był rodzic lub rodzeństwo – muszą oni również spełniać warunki programu (kredytobiorców może być maksymalnie dwóch).

Obniżona także progi dochodowe, które obecnie kształtują się następująco:

 • 7 tys. zł netto miesięcznie dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 13 tys. zł netto miesięcznie dla dwuosobowego gospodarstwa domowego,
 • 16 tys. zł netto miesięcznie dla trzyosobowego gospodarstwa domowego,
 • 19,5 tys. zł netto miesięcznie dla czteroosobowego albo większego gospodarstwa domowego,
 • 23 tys. zł netto miesięcznie dla pięcioosobowego albo większego gospodarstwa domowego.

Więcej

Co z cenami materiałów budowlanych?

administrator 16 kwietnia 2024

Wygląda na to, że dynamiczne wzrosty cen materiałów budowlanych mamy już za sobą. W ostatnich miesiącach zaobserwowano nawet delikatne spadki niektórych produktów – najmocniej spadały ceny wykończenia (-4,5 proc.), stolarki (-2,2 proc.) oraz farb i lakierów (-2 proc.). Z drugiej strony jednak wzrosły ceny materiałów dotyczących otoczenia domu (+1,7 proc.), cement i wapno oraz sucha zabudowa (po +1 proc.).

Według specjalistów ze Stowarzyszenia Wykonawców Elewacji spadki cen pod koniec 2023 roku i na początku 2024 to głównie wynik zimowego ostudzenia rynku, a nie trend, który może się utrzymać na dłuższą metę. „Budowlana wiosna” dopiero przed nami, a to wtedy zazwyczaj następuje sezonowy wzrost sprzedaży.

W kolejnych miesiącach wzrost sprzedaży materiałów budowlanych może być dodatkowo napędzany poprzez rządowy program “Mieszkanie na start”, na nadejście którego deweloperzy już się szykują.

Tak więc planując budowę nie ma co czekać do wymarzonych obniżek – większych raczej nie będzie. Gdy dodamy do tego rosnące koszty pracy ludzkiej, niepewną sytuację na rynku energii elektrycznej, to budowy wymarzonego domu nie ma co odkładać „na potem”.

Więcej

Kolejny krok w sprawie nowej ścieżki rowerowej

administrator 11 kwietnia 2024

W 2023 r. władze Sochaczewa nabyły teren wzdłuż torów kolejki wąskotorowej z przeznaczeniem na wykonanie 5-cio kilometrowej ścieżki rowerowej. Obecnie udało się ogłosić przetarg na sporządzenie dokumentacji projektowej – jest to więc kolejny krok, przybliżający nas do tej inwestycji.

Zgodnie z informacjami Urzędu Miasta ścieżka liczyć będzie ok. 5 kilometrów i ma być samodzielną drogą dwukierunkową wykonaną z betonu asfaltowego na odpowiedniej podbudowie. Obok niej wytyczony zostanie ciąg pieszy i powstaną miejsca obsługi (ze stacją naprawy rowerów i miejscem ładowania rowerów elektrycznych) oraz strefy rekreacyjne ze stojakami i elementami małej architektury – ławkami, leżakami, wiatami, stolikami, zabawkami dla dzieci. Ścieżka na całej swojej długości ma być oświetlona i odwodniona, a w miejscach newralgicznych należy zaprojektować elementy bezpieczeństwa w postaci barierek. W planie jest też inwentaryzacja zieleni, plan wycinki kolidujących z trasą drzew i nowe nasadzenia. Na opracowanie projektu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał 16 miesięcy od chwili podpisania umowy, zatem gotowego projektu z kosztorysem należy spodziewać się na przełomie 2025 i 2026 roku. 

Całość potrwa więc jeszcze kilka lat, ale finalnie mieszkańcy otrzymają w końcu profesjonalną ścieżkę rowerową, która zaczynać się będzie tuż koło nowego osiedla 7.Dzielnica-Głowackiego, a kończyć w Chodakowie.

Więcej